Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ζητά 5 ιατρούς
Απο newsattica

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 5 ιατρούς για την κάλυψη περιοδικών ή λειτουργικών αναγκών του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Πηγή: notia24.gr