ΟΟΣΑ: Δεύτερη η Ελλάδα διεθνώς στις φοροελαφρύνσεις των μισθών
Απο newsattica

Οι μισθωτοί στην Ελλάδα to 2021 είχαν τη 2η μεγαλύτερη μείωση φορολογικών βαρών στην Ευρώπη,  την 3η στον κόσμο  σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και σταματούν πλέον  οι Έλληνες εργαζόμενοι με δύο παιδιά να είναι τα πιο μεγάλα φορολογικά υποζύγια στην ΕΕ, όπως συνέβαινε λίγα χρόνια πριν!

Η φορολογική επιβάρυνση των μισθών στην Ελλάδα (tax wedge) μειώθηκε το 2021 περισσότερο από τις χώρες του ΟΟΣΑ, λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τη μελέτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Συγκεκριμένα, η φορολογική επιβάρυνση για τον μέσο άγαμο μισθωτό στην Ελλάδα μειώθηκε πέρυσι κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 36,7% από 38,9% το 2020, ενώ η μέση μείωση στις χώρες του ΟΟΣΑ ήταν οριακή (0,06 της ποσοστιαίας μονάδας) με το ποσοστό της επιβάρυνσης να είναι στο 34,6%.

Ειδικότερα, εργαζόμενοι άγαμοι χωρίς παιδιά είδαν διεθνώς ελάφρυνση 0,06% το 2021. Στην Ελλάδα όμως είχαν ελάφρυνση 2,23% που ήταν και η 2η μεγαλύτερη στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ μετά την Τσεχία (-4,12%). Επίσης, τα ζευγάρια με δύο παιδιά είδαν διεθνώς ελάφρυνση κατά 0,36%, από το 2020 προς το 2021. Τη μεγαλύτερη στον κόσμο είχαν στη Χιλή (-15,28%), στην Τσεχία (-4,8%) και αμέσως μετά στην Ελλάδα, με ελάφρυνση 2,2%.

Μάλιστα σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί σημαντικά το καθαρό ποσό που λαμβάνουν οι οικογένειες με παιδιά στην Ελλάδα, αφού εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αφαιρούσαν από τον μισθό ενός μέσου εργαζομένου 40,8% το 2017,  38,9% το 2020, 36,7% το 2021.

Όπως τονίζεται στην έκθεση τα επιδόματα που σχετίζονται με τα παιδιά και οι φορολογικές διατάξεις τείνουν να μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση για τους εργαζομένους με παιδιά σε σύγκριση με τον μέσο απλό εργαζόμενο. Στην Ελλάδα το 2021, η  φορολογική επιβάρυνση για τον μέσο εργαζόμενο μειώθηκε κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες.

https://twitter.com/Kyvernitiparat1/status/1529057763619479557?s=20&t=P08_ApYD4a8DHy9Fhl_BHQ