Στεγαστικά δάνεια: Με δυο ταχύτητες η επιδότησή τους
Απο newsattica

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές στους «πράσινους» και πότε στους «κόκκινους» δανειολήπτες – Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έχουν οφειλές εκτός ρύθμισης

Τον ερχόμενο Οκτώβριο θα ξεκινήσουν οι πρώτες καταβολές του δημοσίου προς τις τράπεζες για την επιδότηση των δανείων που εξυπηρετούνται κανονικά και έχουν ενταχθεί στο λεγόμενο «πρόγραμμα γέφυρα». Όσοι έχουν «κόκκινα» δάνεια θα πρέπει να σπεύσουν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα (για να μην χάσουν την προθεσμία) και στην συνέχεια να έρθουν σε συμφωνία με την τράπεζα για την ρύθμιση των οφειλών τους, πρώτου ξεκινήσουν να επιδοτούνται από το δημόσιο.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το «πρόγραμμα γέφυρα» εφόσον το δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες προβαίνουν σε ειδικούς ελέγχους και στη συνέχεια αποστέλλουν τον αριθμό λογαριασμού (IBAN), όπου το κράτος καταβάλλει την επιδότηση. Η καταβολή της επιδότησης ξεκινά με τη λήξη της αναστολής πληρωμών, που ενδεχομένως έχει χορηγηθεί από την τράπεζα, αλλά το αργότερο έως 31/12/2020.

Η επιδότηση των τόκων για εννέα μήνες από το κράτος έρχεται να «κουμπώσει» με τα προγράμματα αναστολής δόσεων που έχουν εφαρμόσει οι τράπεζες και τα οποία λήγουν –ανάλογα με την κατηγορία των δανειοληπτών– είτε στα τέλη Σεπτεμβρίου είτε ή στα τέλη Δεκεμβρίου, Όπως προβλέπει το πρόγραμμα, αν κάποιος δανειολήπτης έχει λάβει αναστολή πληρωμών δανείων από την τράπεζα, τότε μπορεί να επιλέξει είτε να διακόψει την αναστολή και να ξεκινήσει να πληρώνει, λαμβάνοντας ταυτόχρονα και την κρατική επιδότηση, είτε να περιμένει τη λήξη της αναστολής πληρωμών και να ξεκινήσει να πληρώνει μετά, λαμβάνοντας και πάλι την κρατική επιδότηση.

Εφόσον το δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες μπορούν να ζητήσουν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό βαρών) που θα πρέπει να προσκομιστούν εντός 15 ημερών. Στη συνέχεια οι τράπεζες παρέχουν μία ή περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης οφειλών, εντός 30 ημερών. Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμες και βιώσιμες, δηλαδή θα πρέπει να κινούνται στα όρια των οικονομικών δυνατοτήτων του δανειολήπτη. Πάντως για να καταβληθεί η επιδότηση, θα πρέπει να υπάρχει μια ρύθμιση σε συνεργασία με την τράπεζα και να έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση έως 31/12/2020.

Μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει τις δόσεις της οφειλής του, κατά το χρόνο που είναι καταβλητέες και καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθησης. Το χρονικό διάστημα παρακολούθησης κυμαίνεται από 6 έως 18 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του υπαγόμενου στη ρύθμιση δανείου. Έτσι, για τα εξυπηρετούμενα δάνεια, η διάρκεια παρακολούθησης είναι 6 μήνες, για τα δάνεια που παρουσιάζουν καθυστέρηση για κόκκινα δάνεια η διάρκεια παρακολούθησης είναι 12 μήνες και για τα καταγγελμένα δάνεια είναι 18 μήνες. Σε περίπτωση ασυνέπειας η έκπτωση επέρχεται αναδρομικά και το ποσό της συνεισφοράς αναζητείται στο σύνολό του.

Από το πρόγραμμα έχει υπολογιστεί ότι μπορούν να επωφεληθούν πάνω από 300.000 δανειολήπτες για δάνεια που φτάνουν τα 15 δισ ευρώ.

Πηγή: protothema.gr