ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με το ΕΣΠΑ 2019 – 2020 αφορά τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δάφνης –Υμηττού
Απο newsattica

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Δάφνης – Υμηττού, συμμετέχει και φέτος στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τους Βρεφονηπιακούς, Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες ξεκινούν το Σάββατο 8 Ιουνίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις της ΕΕΤΑΑ για δωρεάν φιλοξενία των παιδιών σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς στη νέα σχολική χρονιά. Εντός των επόμενων δύο ημερών αναμένονται η δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ και συνέχεια η ανάρτηση της Πρόσκλησης από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για το επόμενο σχολικό έτος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο χρονικό διάστημα από 08/6/2019 έως 28/6/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να αποσταλούν κατά το χρονικό διάστημα από 8/6/2019 έως 28/6/2019 σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier).

1. Ωφελούμενες/οι της δράσης είναι:

– Μητέρες βρεφών, νηπίων
– Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία.
– Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών.
– Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία.

2. Οι ωφελούμενες/οι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

– να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχολούμενες/οι), ή
– να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο. Τα έγγραφα δυνάμει των οποίων βεβαιώνεται η ιδιότητα του ανέργου προσδιορίζονται στην Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ προς τους δυνητικά ωφελούμενους.

3. Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

Επίσης, εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στην πρόσκληση, οι αιτούσες ΑμΕΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), που είναι μισθωτές πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου είτε οι εργαζόμενες με εργόσημο ή με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης, που αιτούνται για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς ή και παιδικούς σταθμούς.

Σε περίπτωση κατά την οποία μια ωφελούμενη επιθυμεί να εντάξει το παιδί της, το οποίο πάσχει από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, σε δομή που αντιστοιχεί στις κατηγορίες βρεφικός, βρεφονηπιακός ή παιδικός σταθμός τότε απαιτείται η προσκόμιση έγγραφης υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα/Δομής περί αποδοχής του παιδιού, γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας, ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας του βρεφικού, βρεφονηπιακού ή παιδικού σταθμού.

Σε κάθε περίπτωση αναλυτικές πληροφορίες θα δοθούν σε νεότερη ανακοίνωσή μας, μόλις εκδοθεί η Πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Και φέτος, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια, υπάλληλοι του Νομικού Προσώπου θα προσφέρουν την απαραίτητη βοήθεια στους συμπολίτες μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Αρχικά οι πολίτες θα μπορούν από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου να προσέρχονται για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων προς το ΕΣΠΑ, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου (Ηρώων Πολυτεχνείου 1, Παλαιό Δημαρχείο Υμηττού, 1ος όροφος) και στη συνέχεια, από τις 12 Ιουνίου, στους σταθμούς του Δήμου μας, που έχουν εξοπλιστεί με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για να εξυπηρετήσουν τις/τους ενδιαφερόμενους.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2037881, 213-2037856, 213-2037869, καθώς και στους Σταθμούς του Δήμου μας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: notia24.gr