Η Ελλάδα για πρώτη φορά στις 12 χώρες παγκοσμίως με πλήρη νομική ισότητα ανδρών-γυναικών
Απο newsattica

Σύμφωνα με την έκθεση για τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας απέναντι στο νόμο της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Women business and the law» για το 2022, η Ελλάδα κερδίζει τη μάχη στην ισότητα των δύο φύλων.

Η χώρα μας μαζί με το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ισλανδία, τη Ισπανία, τον Καναδά, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Σουηδία αποτελούν τις  δώδεκα χώρες παγκοσμίως που συγκέντρωσαν το 100% της βαθμολογίας για τη νομική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η εξίσωση των γονικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, σύμφωνα με την οποία, θεσπίστηκε η άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων ημερών μετ’ αποδοχών ήταν η μεγάλη μεταρρύθμιση που έκανε τη διαφορά.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Υφυπουργός για τη δημογραφική πολιτική και την οικογένεια Μαρία Συρεγγέλα, «Στόχος των νέων αδειών που θεσπίστηκαν με τον εργασιακό νόμο (όπως η άδεια πατρότητας ή η γονική άδεια ως ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα κάθε γονέα) είναι ο ισομερής καταμερισμός των οικογενειακών ευθυνών ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Δεν θέλουμε το βάρος της οικογένειας να πέφτει μόνο στις γυναίκες. Αν οι άνδρες συμμετέχουν στις οικογενειακές υποχρεώσεις, διευκολύνουμε τις γυναίκες να παραμείνουν στην αγορά εργασίας μετά την απόκτηση των παιδιών τους και ενισχύουμε τη γυναικεία απασχόληση».

Η θέσπιση ίσων δικαιωμάτων επιχειρεί να θεραπεύσει ακόμα μια εργασιακή διάκριση εις βάρος των γυναικών. Η κ. Συρεγγέλα τονίζει πως: «με τις νέες άδειες που θεσπίσαμε για τους άνδρες, αίρουμε ή τουλάχιστον αποδυναμώνουμε τα αντικίνητρα για προσλήψεις γυναικών. Μέσω ρυθμίσεων για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής/οικογενειακής ζωής, αλλά και μέσω της δημιουργίας κινήτρων για τους άνδρες να κάνουν χρήση αδειών και διευκολύνσεων για τη φροντίδα της οικογένειας, ενισχύουμε στην πράξη την εφαρμογή της αρχής της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων».

Η άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων ημερών που ψηφίστηκε στην Ελλάδα τοποθετεί τη χώρα μας στην πέμπτη θέση μεταξύ των κρατών μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Για πρώτη φορά θεσπίστηκε γονική άδεια τεσσάρων μηνών, εκ των οποίων οι δυο θα πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ, ως ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα κάθε γονέα, ώστε άνδρες και γυναίκες να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν από κοινού στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Όπως εξηγεί η Υφυπουργός, στόχος είναι «η προώθηση μέτρων για την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την ουσιαστική ισότητα των φύλων που δεν κάνει απλώς τη ζωή των γυναικών ευκολότερη, αλλά αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την ευημερία ολόκληρης της κοινωνίας».

Η κ. Συρεγγέλα επισημαίνει πως «Στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχεδιάζουμε μία συνεκτική και ουσιαστική πολιτική που προωθεί την ισότητα ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, προστατεύει τη μητρότητα και στηρίζει όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Υλοποιούμε έργα και δράσεις με σκοπό να κάνουμε πράξη την ισότητα των φύλων και η δέσμευσή μας αποτυπώνεται και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 που αποτελεί έναν οδικό χάρτη των προσπαθειών της πολιτείας για την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας. Μίας ισότητας που δεν εξαντλείται μόνο σε κανονιστικές διατυπώσεις, αλλά αντίθετα στοχεύει στο παρόν και το μέλλον των γυναικών, μέσα από πολιτικές και πρωτοβουλίες που αναδιαμορφώνουν και βελτιώνουν την καθημερινότητά τους»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ – ΜΠΕ